نشست نوبتیی کارگروه های توپوگرافی و کارگروه های مسائل حقوقی هیئت های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد

دوشنبه، 07.10.2023 /”خاور”/. بر اساس توافق صورت گرفته، از 3 اکتبر تا 7 اکتبر سال 2023، در شهر باتکن، استان باتکن جمهوری قرقیزستان نشست نوبتیی کارگروه های توپوگرافی و گروه های کاری در امور مسائل حقوقی هیئت های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در مورد تحدید و تعیین مرزهای دولتی تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد.


کارگروه های توپوگرافی در مورد 43.32 کیلومتر مرز دولتی تاجیکستان و قرقیزستان به توافق رسیدند.
طرفین در نشست بعدی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان برگزار می شود، به کار بر روی تشریح مناطق باقی مانده ادامه خواهند داد.
پس از این نشست، پروتکل مربوطه امضا شد.
این دیدار در فضای دوستی و تفاهم متقابل انجام شد.

Сомонаҳои расмӣ

Разработано с JooMix.